Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Štruktúra podnikateľského sektora    

Štruktúra podnikateľského sektora, teda koncentrácia a štruktúra podnikateľských subjektov, je jedným z determinantov regionálnej konkurencieschopnosti. Vďaka jej známosti možno určiť prioritné rozvojové oblasti a metódy a stratégie, ako tento rozvoj dosiahnuť. Ďalšou z jej hlavných úloh je pomôcť potenciálnym investorom nájsť optimálne miesto pre ich investíciu, keďže znalosť rozdelenia podnikateľského sektora v rámci Slovenska umožňuje minimalizovať vzdialenosti k potenciálnym dodávateľom a odberateľom.

Podiel každej oblasti je daný ako podiel počtu ľudí pracujúcich vo firmách s aspoň 10 zamestnancami v danej oblasti k počtu všetkých ľudí pracujúcich vo firmách s aspoň 10 zamestnancami v danom okrese.

Stiahnite si kompletné výsledky zoradené podľa abecedného zoznamu okresov, ako aj podľa podielu jednotlivých zložiek podnikateľského sektora.

kompletné výsledky  (vo formáte XLS)

Štruktúra podnikateľské sektora vybraného okresu SR:  

Poľnohospodárstvo
Ťažký priemysel
Ľahký priemysel
Stavebníctvo
Obchod a doprava
Ostatné služby

Mapa vybranej zložky podnikateľské sektora:  

 
Ekonomická aktivita (subindex)
Technológie a infraštruktúra (subindex)
Vzdelávanie a ľudské zdroje (subindex)
Verejná správa a legislatíva (subindex)
Štruktúra podnikateľského sektora
Index regionálneho podnikateľského prostredia
Investičná mapa okresov SR
Štúdia o konkurencieschopnosti okresov SR

 

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt