Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Priebeh projektu

Po prechode myšou ponad harmonogram sa zobrazia informácie o príslušnej aktivite.

 
  2009 2010
  júl aug sep okt nov dec jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec
1                                    
2                                    
3                                    
4                                    
5                                    
6                                    
7                                    
8                                    
9                                    
10                                    
 
# popis aktivity priebeh aktivity

1

Zber štatistických dát pre potreby zostavenia Indexu regionálneho podnikateľského prostredia (IRPP)

júl 2009

-

okt 2009

2

Celoslovenský Prieskum názorov riadiacich pracovníkov

júl 2009

-

nov 2009

3

Analýza ekonomickej aktivity v okresoch SR

dec 2009

-

jan 2010

4

Analýza technológií a infraštruktúry v okresoch SR

dec 2009

-

jan 2010

5

Analýza ľudských zdrojov v okresoch SR

feb 2010

-

mar 2010

6

Analýza kvality verejnej správy v okresoch SR

feb 2010

-

mar 2010

7

Popis najväčších zamestnávateľov, analýza prílevu investícií a odvetvovej štruktúry podnikateľského sektora v regiónoch

apr 2010

-

máj 2010

8

Prvá formulácia bariér podnikania, konkurenčných príležitostí okresov SR a východiskových stratégií pre rozvoj regiónov

jún 2010

-

aug 2010

9

Vytvorenie finálnej verzie štúdie o konkurencieschopnosti okresov SR s návrhmi na jej zvyšovanie a Investičnej mapy SR podľa kvality regionálneho podnikateľského prostredia

sep 2010

-

okt 2010

10

Tvorba inteligentnej web stránky II. generácie v slovenčine a angličtine

nov 2010

-

dec 2010

Poznámka: nie všetky aktivity majú svoje výsledky jednotlivo dostupné na webovej stránke, ale sú súčasťou finálnej štúdie
o konkurencieschopnosti okresov SR
.

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt