Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Úvod do projektu    

Konkurencieschopné regióny 21: projekt, ktorého cieľom je identifikovať konkurenčné výhody a nevýhody podnikateľského prostredia v jednotlivých okresoch SR a naformulovať vhodné stratégie ekonomického rozvoja regiónov. Jadrom projektu je komplexný porovnávací model okresov SR s využitím prvkov, ktoré používajú na hodnotenie konkurencieschopnosti krajín renomované medzinárodné inštitúcie.

Takéto zhodnotenie regionálneho podnikateľského prostredia možno uskutočniť pri využití verejne dostupných štatistických dát v kombinácii s unikátnymi informáciami z prieskumu medzi podnikateľmi a samosprávou. Výsledky projektu využijú samosprávy na jednoduchšie a kvalifikovanejšie formulovanie svojich rozvojových stratégií, ktoré budú viesť k intenzívnejšiemu zatraktívňovaniu podmienok na podnikanie v regiónoch, vyššiemu hospodárskemu rastu a rastu životnej úrovne obyvateľov. Podnikatelia a investori dostanú vďaka tomuto projektu ucelenú informáciu o príležitostiach a hrozbách v regiónoch, ktoré musia dnes pracne zisťovať vo vlastnej réžii. V neposlednom rade výsledky využije aj centrálna vláda na lepšie zacieľovanie svojich nástrojov zameraných na rozvoj zaostávajúcich regiónov.

 
Úvod do projektu
Aktivity a harmonogram realizácie
Začiatočný stav a zdôvodnenie realizácie
Využiteľnosť výstupov - cieľové skupiny
Financovanie
 

 

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt