Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Metodika
 
výstup štúdia poznámka údaje
Kompletná metodika Indexu regionálneho podnikateľského prostredia so všetkými indikátormi PDF   Excel
Metodika vzniku indikátorov
z podkladových údajov
PDF   Excel
Prehľad všetkých indikátorov PDF   Excel
Prehľad indikátorov subindexu I: Ekonomická aktivita PDF   Excel
Prehľad indikátorov subindexu II: Verejná správa PDF   Excel
Prehľad indikátorov subindexu III: Technológie
a infraštruktúra
PDF   Excel
Prehľad indikátorov subindexu IV: Ľudské zdroje PDF   Excel

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt