Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Archív aktualít
dátum správa

21.04.2010

Zverejnenie databázy 139 ukazovateľov o okresoch SR

Od dnes je zverejnená databáza 139 ukazovateľov o všetkých okresoch SR, z toho je 92 merateľných štatistických a 47 pocitových indikátorov. Na základe týchto ukazovateľov sa vytvorí model regionálneho podnikateľského prostredia, ako i investičná mapa a sformulujú sa východiskové stratégie pre rozvoj regiónov. Databázu si môžete stiahnuť na tejto stránke.

04.02.2010

Najdôležitejšia je kvalita cestnej infraštruktúry

(tlačová správa)

Za najdôležitejší prvok ovplyvňujúci podmienky na podnikanie v regiónoch považujú podnikatelia kvalitu cestnej infraštruktúry. Vyplýva to zo záverov Veľkého prieskumu o podnikaní v regiónoch SR, ktorý v poslednom štvrťroku 2009 zrealizovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v rámci projektu Konkurencieschopné regióny 21... čítať celú správu

16.12.2009

Prvé výsledky Veľkého prieskumu o podnikaní v regiónoch

Výsledky prieskumu názorov podnikateľov na podmienky na podnikanie v jednotlivých okresoch sú k dispozícii na tejto stránke. Výsledky sumarizujú skóre každého okresu v 47 meraných oblastiach, pozíciu okresu v rebríčku 79 okresov SR a porovnávajú okresy s priemerom SR.

08.12.2009

Žrebovanie výhercov súťaže spojenej s prieskumom

Výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska, Róbert Kičina, vyžreboval výhercov súťaže o 5 darčekových balení vín značky Matyšák. Súťaž bola spojená s Veľkým prieskumom názorov riadiacich pracovníkov, ako symbolická odmena pre respodentov za ich venovaný čas. Zoznam výhercov možno nájsť na tejto stránke.

04.12.2009

Ukončenie Veľkého prieskumu o podnikaní v regiónoch

Dnes bol ukončený Veľký prieskum o podnikaní v regiónoch - prieskum názorov podnikateľov o podmienkach na podnikanie v jednotlivých okresoch. Po jeho spracovaní bude zverejnená tlačová správa, prvé sumárne výsledky za jednotlivé okresy a budú výžrebovaní výhercovia vecných cien.

03.11.2009

Ukončenie zberu štatistických údajov

Dnes bol ukončený zber štatistických údajov, ktoré sú zverejňované na ročnej báze. Údaje na štvrťročnej a mesačnej báze ešte budú aktualizované v čase, keď bude prebiehať analýza prvého subindexu (január 2010). V modeli vystupuje 78 merateľných indikátorov, z nich 62 je aktualizovaných ročne, 4 štvrťročne a 12 mesačne.

07.10.2009

Veľký prieskum o podnikaní v regiónoch

(tlačová správa)

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) dnes začala s realizáciou Veľkého prieskumu o podnikaní v regiónoch SR. Prieskum je súčasťou projektu s názvom Konkurencieschopné regióny 21, cieľom ktorého je identifikovať konkurenčné výhody a nevýhody... čítať celú správu

23.09.2009

Prieskum o podmienkach na podnikanie

7. októbra začína rozsiahly prieskum medzi podnikateľmi o ich názoroch na podmienky pre podnikanie v jednotlivých okresoch. Od 7. októbra do 4. decembra bude na našej stránke na adrese www.regiony21.sk/prieskum.php dostupný dotazník v elektronickej podobe, prieskum bude prebiehať do novembra.

04.09.2009

Zber štatistických údajov

V súčasnosti sa uskutočňuje rozsiahly zber štatistických údajov o podmienkach na podnikanie na okresnej úrovni. Po ukončení zberu a jeho vyhodnotení sa zverejnia údaje za jednotlivé okresy.

11.08.2009

Spustenie projektu

11. augusta spustila Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s Úradom vlády SR a Nórskym finančným mechanizmom projekt Konkurencieschopné regióny 21.

 

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt